Skal jeg have en kloakrensning eller en slamsugning?

Oplever du, at du har problemer med din kloak? Det kan være, at du har bemærket en slem lugt, så snart du træder ind over dit eget dørtrin, og lige meget hvor ofte du lufter ud og skaber gennemtræk, så kommer lugten af kloak tilbage? Det kan også være, at du har opdaget, at vandet løber langsommere ud i dine afløb. Måske ligger der vand i vasken længe efter, du har slukket for hanen, eller også kan det være svært at få et ordentligt skyld i toilettet.

Det er problemer der heldigvis kan løses med en kloakservice.

Få professionel kloakservice hjemme hos dig

Ofte betyder det nemlig, at din kloak er stoppet til.

Hver dag skylles der en lang række forskellige former for skidt og snavs ud gennem kloakken, og på sigt kan dette ophobe sig, hvorved der opbygges en prop, som efterhånden kan blive ganske hård. Og når det sker, kan proppen blive så hård, at vandet pludselig ikke kan komme ordentligt igennem længere. Og det kan betyde gener i dit hjem.

Disse handler det om at få ordnet med en kloakservice – også inden der kommer eventuelle skadedyr til. Og derfor er det måske tid til enten en kloakrensning eller en slamsugning. Besøg her og få mere information om begge muligheder for kloakservice.

Forskellen på en slamsugning og en kloakspuling

Med en kloakrensning og en slamsugning er der i bund og grund tale om det samme. En form for udrensning af dine rør i kloakken. Dog er en slamsugning meget mere markant og kraftigere end en kloakrensning.

En slamsugning fjerner både skidt, snavs og affald, og derfor sikres det, at der skabes en god gennemstrømning af vand igen. En kloakspuling derimod fjerner mindre skidt og aflejringer på kloakrørene og snavs, som slamsugningen ikke kan tage.

Måske bør du få en kloakservice med begge

Med det sagt kan det også betyde, at du bør have en kombination af de to muligheder, når du vil sikre, at dine rør bliver helt rene. Her er det en fordel at starte med en slamsugning, som sørger for en kraftig rengøring, som netop tager det værste og det snavs, der sidder bedst fast, hvorefter en kloakrensning kan være effektiv til at få fjernet de sidste rester.

Og så har du en kloak, der igen er klar til at yde for dig mange år ud i fremtiden.